Madeleine Franzén

Madeleine Franzen
Garde Tälleby 553
623 63 Ljugarn
madfranzen@icloud.com
070 747 4471

Uppväxt i Linköping i en villa ovan Stångån med Mamma ,Pappa, taxen Samba och inte minst Farfar som alltid hade tid för mej, och försåg mej med papper, färger och idéer!
Jag var tidig att skriva och göra böcker och det var ganska narturligt att jag ville bli journalist och teckna och måla när jag började fundera över yrke. Gick journalisthögskola och foto- och målarkurser. I dag när jag är 80 fyllda är kameran mitt främsta verktyg!

Vägbeskrivning:
Kör till Garde, vik av mot Lau och när, förbi brand-stationen till höger, efter öppet fält - en stenmur med Galleri Bom-skylt och flagga - parkera
vid muren! VÄLKOMNA!!