Maj Wennerdahl

Maj Wennerdahl
Väte Gräne 435
623 68 Klintehamn
mail:wennerdahl.maj@gmail.se
tel: 070 74 75 450
hemsida: www.maj.wennerdahl.se

Jag målar från landskap och natur och snurrar ivrigt på färgskivan.

Vägbeskrivning
Väg 142. I Väte, 300 m. norr om Väte kyrka. Följ skylt mot Gräne och Gräne galleri