Maria Fredin

Maria Fredin
Stenkyrka Stenstugu 152
622442 Tingstäde
fredin.maria@gmail.com
070 587 9725

Stenkyrkabor porträtterade i oljemålningar.
Signering av min roman "96-åringen som skilde sig".

Vägbeskrivning:
Kör väg 149 norrut till Stenkyrka,
förbi avfarten till kyrkan. Ta den lilla grusvägen
till höger, strax innan äggpackeriet. Fortsätt ca 500 m.