Maria Kivistö

Maria Kivistö
Rute Talings 268
62458 Lärbro
maria@mariakivisto.se
0707 718168
http://www.mariakivisto.se

För mig är konst en andlig process i vilken jag beskriver min själs historia och dess transformationer.
Hur jag känner att det finns många tider, platser och nivåer inom mig.

Vägbeskrivning:
Väg 148 från Visby mot norr 42 km, vänd till höger vid Rute Info, kör 4 km till Rute gamla skola.