Marianne Berg

Marianne Berg
Tel. 070 663 15 10
från 15 april till1 oktober:
Fårö Austers 3526
624 67 Fårö

Bakgrund:
Pensionerad lärare och rektor
Livslångt tecknande med utbildning
Slöjdföreningen i Göteborg
Målning hos konstnärerna Johansson Bajo och Linde i Umeå
Medlem i Svenska tecknare samt Illustratörcentrum
Ålder 96 år, verksam. Atelje på Fårö
Specialitet
Sagoillustrationer och ironiska teckningar
Manér
Akvarell, tusch och enstaka oljemålningar