Marianne Tan

Marianne Tan, visar textilier mm
formgivna för gotländska företaget Bromo.

Rone Malms 853
623 47 Hemse
marianne@tanproduktion.se
070 244 91 49
www.bromo.se

Vägbeskrivning: Åk genom Burs söderut, efter bygdegården sväng höger mot Ronehamn. Fortsätt ca 4 km till avtagsväg till höger mot Gerete. Första grå trähuset till vänster är ateljén, se skylt för parkering.