Peter Pappi Garner

Peter Pappi Garner
jag.peter@gmail.com
0706282897

https://maps.app.goo.gl/6YiACRqxrrnrxXu6A

https://www.instagram.com/peterpappigarner

Grötlingbo Prästgård 531, 623 38 Havdhem
(inte den egentliga prästgården, se karta)

Jag låter mina tankar i färg fastna på olika material. T.ex. på papper, duk, horn, plåt, trä eller vad som finns till hands.
Det blir oftast abstrakta bilder men med urskiljbara former i starka färger

Från väg 142, sväng av vid Grötlingbo Kyrka, åk knappt 2 KM. Hus på vänster sida.