Sara Asteborg

Jag skapar abstrakta målningar i akryl och blandteknik. Jag hämtar inspiration från mitt inre och låter målningarna växa fram i sin egen takt, ofta i många lager, där jag fritt blandar olika tekniker.

Liste gård
Norrlanda Liste 430
622 50 Romakloster
0736-233612
konst@saraasteborg.com
www.saraasteborg.com

Vägbeskrivning: Väg 147 från Visby, sväng av mot Dalhem och vänster mot Hörsne vid Dalhems kyrka. Ta höger strax efter Norrlanda fornstuga och följ Galleri-skyltarna. Välkomna!
.