Stefan Skimutis

Grötlingbo, Norrkvie 197 Havdhem.
stefanskimutis@gmail.com
Mobil: 0705424745

Trä, metall och sten är de material jag trivs med. Gotland och den miljö jag bor i inspirerar till skapande av bruksföremål, möbler och nu sedan några år skulpturer av skrot – företrädesvis fåglar.

Vägbeskrivning
Väg 142 ca 7 km söder om Havdhem. Kör förbi infarten till Kattlunds, efter ca 1 km dyker tre hus upp på vänster sida efter en hed. Tredje huset längst söder ut vitt kalkstenshus med rött tak.