Ulla Löfstedt

Bildkonstnär
Akvarelltekniken är mitt medium.
Jag använder s.k. äkta mineralfärger.
Mötet kust/hav och det Gotländska odlingslandskapet
är rika inspirationskällor.

Ulla Löfstedt
Eksta Hajstäde 212
623 54 Klintehamn
ulla.lofstedt@gmail.com

Vägbeskrivning
Från Visby väg 140 förbi Klintehamn och Fröjel fram till skylt (ca 3km) Djupvik.
Åk ca 2km ner till fiskeläget förbi restaurang Djupvik.
Ta första väg till höger, efter ca 75m till höger igen,
vidare ca 300m förbi en vändplats 50m till skylt.