Kontakt

Ordförande och firmatecknare: Aira Lee, Eksta Grymlings 742, 623 54  Klintehamn. Tel 070-897 18 52. Mail: oppna.ateljeer@gmail.com 
Kassör och firmatecknare: Carola Edlund, Ungesmiss Stenkyrka 118, 624 42 Tingstäde Tel: 070-783 35 81 Mail: carola@lunarplexus.com
Sekreterare: Anna-Lena Johansson, Vibble Basgången 13, Tel 076-349 97 42
Mail: Anna-lena@konter.se
Ledamöter:
Ivana Egic, Jungmansgatan 71, 62151 Visby. Tel: 070-756 86 57
John Eyre, Heleneborgsg. 44, 117 23 Stockholm. Tel: 070-491 74 28
Bengt af Geijerstam Etelhems annex 460, 623 74 Stånga 070-5467535
Ulrika Sommestad, Radarvägen 5D, 621 47 Fårösund. Tel 076-089 29 88