Kontakt

Ordförande och firmatecknare: Aira Lee, Eksta Grymlings 742, 623 54  Klintehamn. Tel 070-897 18 52. Mail: oppna.ateljeer@gmail.com 
Kassör och firmatecknare: Carola Edlund, Unge Smiss Stenkyrka 118, 624 42 Tingstäde Tel: 070-783 35 81 Mail: carola@lunarplexus.com
Sekreterare: Anna-Lena Johansson, Vibble Basgången 13, Tel 076-349 97 42
Mail: Anna-lena@konter.se
Ledamöter:
Ivana Egic, Jungmansgatan 71, 62151 Visby. Tel: 070-756 86 57
John Eyre, Heleneborgsg. 44, 117 23 Stockholm. Tel: 070-491 74 28
Grete Färnlöf, Hellvi Stora Ihre 423, 624 50 Lärbro. Tel: 070-402 55 86
Sebastian Grönwall, Lärbro Ringvide 3417, 624 53 Lärbro. Tel: 073-829 04 74
Bengt af Geijerstam Etelhems annex 460, 623 74 Stånga 070-5467535